Pages

Minggu, 07 Oktober 2012

Do’a penenang Hati, penghilang rasa sedih


Untuk teman-temanku yang lagi bersedih karena sesuatu menimpa anda, jalan yang paling bagus adalah menyerahkan segalanya kepada pemagang kekuasaan tertinggi atas segala hal, Allah, SWT.
Seandainya anda merasakan kesedihan kerana sesuatu menimpa anda seperti gagal dalam ujian, sulit mencari pekerjaan,harta hilang, kematian yg menimpa keluarga anda, tidak mendapatkan sesuatu yang anda cita-citakan, jodoh tidak kunjung datang dan musibah-musibah lain, maka ada do’a yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam seperti berikut :
“Tidaklah seseorang ditimpa suatu kegundahan maupun kesedihan lalu dia berdo’a: “Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hamba-Mu, putera hamba lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan Mu, , ubun-ubunku ada di Tangan-Mu, telah berlalu padaku hukum-Mu, adil pada ketentuan-Mu. Aku meminta kepada-Mu dengan seluruh Nama yang Engkau miliki, yang Engkau menamakannya untuk Diri-Mu atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu atau yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Qur`an sebagai musim bunga (penyejuk) hatiku dan cahaya dadaku, pengusir kesedihanku serta penghilang kegundahanku.” melainkan akan Allah hilangkan kegundahan dan kesedihannya dan akan diganti dengan diberikan jalan keluar dan kegembiraan.” Tiba-tiba ada yang bertanya: “Ya Rasulullah, tidakkah kami ajarkan do’a ini (kepada orang lain)? Maka Rasulullah menjawab: “Bahkan selayaknya bagi siapa saja yang mendengarnya agar mengajarkannya (kepada yang lain).” (HR. Ahmad no.3712 dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albaniy, Sheikh Syuâ’aib al-Arnaouth menyatakan Isnadnya Dhaif)
atau ada do’a yang lain :
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari gundah gulana, sedih, lemah, malas, kikir, penakut, belenggu hutang dan dari tekanan/penindasan orang lain.” (HR. Al-Bukhariy 7/158 dari Anas radhiyallahu ‘anhu)
Implementasinya dalam bahasa apa saja karena sesungguhnya Allah,SWT. mengetahui bahasa hamba-Nya.
(Sumber : Guru ngajiku)

0 komentar:

Posting Komentar

 

Blogger news

About